หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ

31กค62ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
วันพุธที่ 31 กรกรฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ ห้องประชุมพิสมัยพิม ...
30 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
31กค62ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ...
30 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
5สค62 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
5 สิงหาคม 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ...
30 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
6 สค 2562 ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์
วันอังคารดีที่ 6 สิงหาคม 2562 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั ...
30 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
27ส.ค.62ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
27 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ...
19 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
กิจกรรมย้อนหลัง