หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย ...
2019-05-14 10:54:13
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator ...
2019-05-13 09:44:07
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการ ...
2019-05-13 09:38:30
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ(Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่ ...
2019-05-03 10:29:22
24เม.ย.2561ประชุมคณะกรรมการพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบั ...
2018-04-19 10:41:12
23เม.ย.2561ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30- 16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐา ...
2018-04-19 10:36:02
27มี.ค.2561การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจTQR
27 มี.ค. 2561 เวลา 8.30- 12.00 น. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อ ...
2018-03-15 10:24:12
26มี.ค.61ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
26 มี.ค. 2561 เวลา 9.00- 12.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ร ...
2018-03-15 10:20:42
22 มี.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator)
22 มี.ค. 2561 เวลา 9.00- 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ณ ห้องประ ...
2018-03-15 09:48:34
21 มี.ค. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
21 มี.ค. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ระด ...
2018-03-16 10:55:40
ประกาศปัจจุบัน