หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > "ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"
"ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-25 09:23:25

"ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"

โดย สำนักงบประมาณ

http://www.bb.go.th/


#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th