หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แผนยุทธศาสตร์5ปีและแผนปฏิบัติการ62
อ่านในรูปแบบ E book คลิกhttp://ebook.ssru.ac.th/book/plan/plan1/ ...
2019-01-17 15:01:25
คุ่มือกระบวนการ KM
คุ่มือกระบวนการ KM (ปรับ)19 ธค 61 ...
2019-01-03 09:20:40
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2560-2564 ทบทวนกันยายน 2561
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2560-2564 ทบทวนกันยายน 2561www.ssru.ac.thwww.plan.ssru.ac.th ...
2018-11-23 15:24:04
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อ ...
2019-02-20 10:29:31
ข่าวย้อนหลัง