หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:49:46

14 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2ตัวแทนกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม “แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการจัดอับดับมหาวิทยาลัย ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการของมหาวิทยาลัย