หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ร่วมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก
ร่วมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-08 10:32:16

30 มิ.ย. 63 นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมศ.

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha #สมศ #ประกันคุณภาพ

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th