หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-08 10:10:35

2 ก.ค. 63 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ณ ห้อง 3511 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha #การจัดการความรู้
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th