หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:47:36

เวลา14.30 น.วันที่ 22 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th