หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล
สวนสุนันทาร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-10 09:17:43

ในช่วงเช้าวันที่ 7 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพิธี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th