หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มKMพัสดุกลุ่มย่อย 6 กระบวนการจัดทำเงินเดือน
กลุ่มKMพัสดุกลุ่มย่อย 6 กระบวนการจัดทำเงินเดือน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:44:02

บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 กลุ่มความรู้การพัฒนานักศึกษา กลุ่มพัสดุ กลุ่มย่อย 6 กระบวนการจัดทำเงินเดือน กลุ่มการติดตามผลการปฏิบัติราชการ เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th