หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มความรู้กลุ่มบริหารงานสำนักงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มความรู้กลุ่มบริหารงานสำนักงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:47:21

เวลา 10.00 น.วันที่ 23 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 โดยกลุ่มความรู้กลุ่มบริหารงานสำนักงาน ได้เข้าพบ รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตามการดำเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม ณ ห้องประชุม GE มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th