หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ผลITAปี62 สวนสุนันทาคว้า90.45 คะแนน อยู่ในระดับ A
ผลITAปี62 สวนสุนันทาคว้า90.45 คะแนน อยู่ในระดับ A

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:12:58

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดโดยสำนักงานปปช. โดยผลคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ที่ 90.45 คะแนน อยู่ในระดับ A

ประพล สุขสุโฉม รายงาน
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th