หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการITAครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการITAครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:00:50

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม www.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th