หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ตอกย้ำราชภัฏอันดับ1 โควิด-19 ไม่กระทบ ยอดมอบตัวนักศึกษา “สวนสุนันทา” 6,704 คน ใกล้เคียงปีที่แล้ว
ตอกย้ำราชภัฏอันดับ1 โควิด-19 ไม่กระทบ ยอดมอบตัวนักศึกษา “สวนสุนันทา” 6,704 คน ใกล้เคียงปีที่แล้ว

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-08 13:17:20

ตอกย้ำราชภัฏอันดับ1 โควิด-19 ไม่กระทบ ยอดมอบตัวนักศึกษา “สวนสุนันทา” 6,704 คน ใกล้เคียงปีที่แล้ว

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มียอดนักศึกษาปีที่ 1 ตกลงอย่างน่าใจหาย แต่ด้วยชื่อเสียงและมาตรการดำเนินการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้รับการยอมรับจากนักเรียนไม่ต่างจากปีที่แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า

แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 7,125 คน TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio มีนักศึกษามอบตัวจำนวน 3,561 คน TCAS รอบ 2 โควตา มีนักศึกษามอบตัวจำนวน 556 คน TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน มีนักศึกษามอบตัว จำนวน 796 คน TCAS รอบ 4 Admission และ รอบ 5 รับตรงอิสระ มีนักศึกษามอบตัว จำนวน 953 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุดรธานี รอมอบตัวในรอบที่ 5 อีก 260 คน รวมเป็นนักศึกษาขั้นปีที่ 1 ในปีนี้ 6,704 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 421 คน แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งไม่มีสถานการณ์โควิด-19 มีนักศึกษามอบตัว 6,751 คน

อ่านต่อคลิก

https://www.eduzones.com/2020/06/28/ssrutcas63-14/

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th