หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรและทบทวนประกาศฯการสอนออนไลน์
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรและทบทวนประกาศฯการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-11 15:34:22

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและการทบทวนประกาศฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ในการประชุม


#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th