หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมหัวหน้าฝ่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6
ประชุมหัวหน้าฝ่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-08 10:17:22

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคาร 31 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานของกองต่อไป


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th