หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมหารือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1.1
ประชุมหารือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1.1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-12 14:26:14

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานชั่วคราว กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมประชุมหารือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (รายด้าน) โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th