หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 1/64
ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 1/64

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 09:30:21

26 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2564

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th