หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:06:56วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th