หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:07:43

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th