หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เตรียมความพร้อมในการประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัย
เตรียมความพร้อมในการประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:08:42

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นี้

ณาฐวดี พุทธวงค์ ถ่ายภาพ
ประพล สุขสุโฉม รายงานและถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th