หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจั้ดตั้งใหม่
ประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจั้ดตั้งใหม่

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 14:09:01

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจั้ดตั้งใหม่ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th