หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 13:43:00

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563) 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th