หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รับฟังแนวทางการทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
รับฟังแนวทางการทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 09:39:16

วันนี้ (15 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย เข้าร่วมในการรับฟังแนวทางการทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ณ โรงแรมเซนจูรี่

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th