หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-14 15:50:15

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเบจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th