หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64
ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-19 10:42:36

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  วลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th