หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > พัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยและชี้แจงแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
พัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยและชี้แจงแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-20 13:28:20


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย  และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th