หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 13:46:25


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160 โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th