หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-12-21 14:17:01

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th