หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:56:06

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางและรับทราบแผนในการดำเนินการ