หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รักษ์เอกลักษณ์ผ่านการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย
รักษ์เอกลักษณ์ผ่านการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:49:11

19 พ.ย. 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ได้มีการประชุม คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ หวนคืนความหลัง วังสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์อนันตะชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ เน้นความเป็นวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th