หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2561
ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2561

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-08 10:59:25

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.45 น. กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงเกณฑ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านประกันคุณภาพ ที่ร่วมเข้ารับฟังอย่างคับคั่ง


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th