หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายนัดแรกของปี62
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายนัดแรกของปี62

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:50:02

บ่ายวันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 โดยมีหน่วยงานที่ขอพิจารณาโอนงบประมาณ ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน