หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่4
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่4

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-26 13:55:55


วันจันทร์ที่  24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่4/2562 โดยรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#กองนโยบายและแผน
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th