หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:56:43

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมประชุมกับคณบดีและรองคณบดีฝ่ายแผน ที่ประชุมได้การพิจารณาการแนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย