หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:46:28

กองนโยบายและแผน เผยแพร่ "ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast track) /โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th