หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 62
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 62

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:59:19


22 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน จัดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 โดยคุณวนัสนาฏ ประพาลา  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้