หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า
ประชุมเพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:59:03

26 ต.ค.61 เวลา 9.30 น. กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเพื่อทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัย โดยนายสนธยา  เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อร่วมทบทวนและพิจารณากระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ พร้อมออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานและจัดทำเล่มคู่มือปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน