หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > 38ราชภัฏร่วมประชุมจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ “พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
38ราชภัฏร่วมประชุมจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ “พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-26 14:50:55


เช้าวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติ “พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันนี้รศ.ดร.ฤๅเดช อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง (ทปอ.) โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมอธิการบดีร่วมกับผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาการนำเสนอเนื้อหา วีดิทัศน์ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้สมพระเกียรติครั้งนี้


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th