หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > หารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบERPด้านเบิกค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
หารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบERPด้านเบิกค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-26 15:32:59

25 เมษายน 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน กองคลัง และ IT ร่วมประชุมกับโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ ในการ “ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ ERP เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ” ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th