หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ท้องถิ่น
ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:09:35


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ท้องถิ่น โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th