หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเตรียมความพร้อม Mini_UKM21สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ
ประชุมเตรียมความพร้อม Mini_UKM21สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-09 12:49:48

เช้าวันที่ 4 เมษายน 2562 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562


 ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ