หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาเครือข่าย(Mini_UKM) ครั้งที่ 21
ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาเครือข่าย(Mini_UKM) ครั้งที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-26 11:09:32

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th