หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานITAรับปี62
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานITAรับปี62

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:59:38

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีนี้