หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามกรอบ ITA
ประชุมการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามกรอบ ITA

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:48:37

เช้าวันนี้ เวลา 09.00 นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561. กองนโยบายและแผน “ประชุมการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ตามกรอบ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th