หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเตรียมจัดประกวดผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์สวนสุนันทาปี 2
ประชุมเตรียมจัดประกวดผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์สวนสุนันทาปี 2

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:11:12

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3143 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น 4 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ปี 2 เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th