หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คณะกรรมการดำเนินงาน: ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก
คณะกรรมการดำเนินงาน: ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:57:57


เช้าวันที่ 31 ตค 61 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ80ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”(คณะกรรมการดำเนินงาน: ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก) ครั้งที่8/2561 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน