หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ทดสอบการทำงานระบบ ERP SSRU
ทดสอบการทำงานระบบ ERP SSRU

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-24 13:40:55

24 มิ.ย.63 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนและงบประมาณ และฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ เข้าทดสอบการทำงานระบบ ERP SSRU กับ ฝ่าย IT และคณะผู้พัฒนาระบบ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 31 เพื่อทดสอบการทำงานของงานระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและบริหารงบประมาณ

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th