หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ตอบแบบประเมิน
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ตอบแบบประเมิน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-12 13:06:08

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ทาง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/e3mruy

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha #ITA63 #EIT #IIT
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th
ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ออกแบบ