หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด
"1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-11 15:09:19

"1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด

ขณะนี้ กระทรวง อว.กำลังจัดเตรียมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ จากพ.ร.ก เงินกู้ ฯ (การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท ) โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 

อ่านต่อ คลิก

https://www.facebook.com/drsuvitpage/photos/a.1385448715095188/1936399366666784/?type=3&theater

ที่มา

https://www.facebook.com/drsuvitpage/

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th